Více o genderové rovnosti

Setkání národních sítí

V květnu až červnu 2012 proběhla v rámci projektu GenCo v šesti evropských zemích – Německu, Řecku, České republice, Rakousku, Velké Británii a Litvě série setkání národních sítí. Byl zde představen nový "e-kufřík", sada nástrojů na podporu rovnosti žen a mužů v evropských organizacích z dílny projektu GenCo a hovořilo se o tématech jako slaďování soukromého a pracovního života, kulturní změny na univerzitách, částečné úvazky pro manažerky či politika a opatření na podporu rovnosti žen a mužů ve firmách a akademických institucích.

Organizace, které samy iniciovaly opatření na podporu rovnosti žen a mužů, představily výběr ze shromážděných případových studií včetně praktických doporučení a zodpovídaly otázky týkající se přínosů i problémů spojených s těmito opatřeními. Kromě informací o našem "e-kufříku" a hlubšího porozumění případovým studiím si účastníci a účastnice odvezli/y praktické nápady a opatření, o nichž se hovořilo ve skupinových diskuzích a které si mohou následně vyzkoušet ve své organizaci.

Setkání se zúčastnilo celkem na dvě stě osob a všichni si setkání velmi pochvalovali. Mnozí z nich ocenili možnost navázat nové kontakty i neformální charakter diskuzí, v nichž se účastníci mohli podělit o své zkušenosti.

Po prvním seznámení s "e-kufříkem" z dílny projektu GenCo se většina domnívá, že pro ně bude v budoucnu užitečný a zbytek se vyjádřil, že si "e-kufřík" určitě prostuduje, protože vypadá jako užitečná pomůcka.

"GenCo zapadá do naší strategie. Na 100 %,” uvedl jeden z řeckých účastníků.

“Případové studie shromážděné v projektu GenCo využijeme k zavedení nových opatření na podporu rovnosti žen a mužů”, napsal jeden z návštěvníků setkání v Británii.

Ze zpětné vazby ke skupinovým diskuzím vyplynulo, že si z nich mnozí účastníci odnesli nápady a podněty, o nichž budou na svém pracovišti dále diskutovat nebo je dokonce plánují zavést.

V Německu
Téma:
Cesty k rovnosti žen a mužů ve výzkumných institucích a na univerzitách
Místo konání: Fraunhofer / TU Berlin
Hardenbergstr. 20
10623 Berlín
Datum / čas: 22. května, 11:00 – 16:00.
Cílová skupina: Pracovníci zodpovědní za rozvoj zaměstnanců / manažeři pro rovnost a diverzitu ve výzkumných institucích a na univerzitách
Jazyk: Němčina
Kontakt: Kathinka Best, tel.: +49 30 680 7969-23, e-mail: kathinka.best@tu-berlin.de

V Řecku
Téma: Café Rovnost žen a mužů pro personalisty a personalistky
Místo konání:: Atény
Datum: 3. července 2012
Cílová skupina: HR manažeři a manažerky, manažeři pro gender a diverzitu, ředitelé/ky společností, novináři
Jazyk: Řečtina
Kontakt: Aristotelis Alexopoulos
tel.: +30 210 8964531
E-Mail: aalexopo@alba.edu.gr

V České republice
Téma: Sdílení dobrých praxí v oblasti rovnosti žen a mužů
Místo konání:: Praha
Datum / čas: 12. června 2012, 10:00 - 16.00
Cílová skupina: HR manažeři/rky, manažeři/rky pro gender a diverzitu, ředitelé/ky společností, novináři
Jazyk: Čeština
Kontakt: Anna Kotková
tel.: +420 (0)224 915 666
e-mail: office@genderstudies.cz

V Rakousku
Téma: Od paradigmatu docházky ke korporátní kultuře orientované na výsledky
Místo konání: k47-VIP Business Lounge
Franz-Josefs-Kai 47
A-1010 Vídeň
Datum / čas: 5. června 2012, 11:30 – 14:30
Cílová skupina: HR manažeři/rky, manažeři/rky pro gender a diverzitu, ředitelé/ky společností, novináři
Jazyk: Němčina
Kontakt: Beatrix Hausner
tel.: +43 (0)1 315 6393 14
e-mail:beatrix.hausner@oegut.at

Ve Velké Británii
Téma: Jak získat vyšší management pro podporu rovnosti žen a mužů ve vysokoškolských organizacích
Místo konání: The Ron Cooke Hub
University of York, Heslington
York YO10 5JL
Datum / čas: 27. června 2012, 12:20 – 16:30
Cílová skupina: zaměstnanci/kyně HR oddělení a další zaměstnanci a zaměstnankyně vysokoškolských institucí, kteří se zajímají o zvyšování genderové diverzity v jejich organizaci.
Jazyk: Angličtina
Kontakt: Jacki Mason
tel.: +44 (0)7966 103989
e-mail: info@wisecampaign.org.uk

V Litvě
Téma: Slaďování pracovního a osobního života
Místo konání:: Kaunas
Datum: 25. května 2012
Cílová skupina: HR manažeři/rky, manažeři/rky pro gender a diverzitu, ředitelé/ky společností, novináři
Jazyk: Litevština
Kontakt: Audronė Kisielienė
tel.: +370-37-206575
a.kisieliene@lpf.lt