Více o genderové rovnosti

Gender Studies, o.p.s., Czech Republic

Anna Kotkov
Gorazdova 20
120 00 Prahe 2
Česká republika

Tel: +420 (0)224 915 666
Fax: +420 (0)224 915 666
e-mail: office@genderstudies.cz

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách rovnosti žen a mužů. GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp. Od roku 2003 pracuje se zaměstnavateli a stala se od té doby uznávanou společností poskytující konzultace k rovnosti žen a mužů. Hlavními aktivitami zaměřenými na zaměstnavatele jsou: konzultace týkající se rovnosti žen a mužů a slaďování osobního a pracovního života, elektronický Zpravodaj Rovné příležitosti do firem (se zhruba 2000 odběrateli). GS provozuje také linku právní pomoci a informační centrum pro zaměstnance týkající se slaďování osobního a pracovního života a diskriminace. Udílí ocenění nejlepší firma roku prosazující rovné příležitosti pro ženy a muže v České republice (asi 30 účastníků ročně).

www.en.genderstudies.cz
www.rovneprilezitosti.ecn.cz
www.en.genderstudies.cz/activities/?x=810654