... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συνδέσεις

Στον παγκόσμιο ιστό (ίντερνετ) υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες ιστότοποι σχετικοί με την ισότητα ευκαιριών στα δύο φύλα στο εργασιακό περιβάλλον.

Μερικές ενδιαφέρουσες συνδέσεις:

EUΣυνδέσεις σε ιστοτόπους με Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον

ATΣυνδέσεις σε Αυστριακούς ιστοτόπους στα Γερμανικά

CZΣυνδέσεις σε Τσέχικους ιστοτόπους στα Τσεχικά

DEΣυνδέσεις σε Γερμανικούς ιστοτόπους στα Γερμανικά

GRΣυνδέσεις σε Ελληνικούς ιστοτόπους στα Ελληνικά

LTΣυνδέσεις σε Λιθουανικούς ιστοτόπους στα Λιθουανικά

ENΣυνδέσεις σε Αγγλικούς ιστοτόπους στα Αγγλικά